Vnaprej označena potrditvena polja glede shranitve piškotkov ne predstavljajo

Evropsko sodišče je v sodbi v zadevi C-673-17 dne 1.10.2019 odločilo, da ne gre za veljavno privolitev uporabnika, če se shranjevanje podatkov ali dostop do podatkov, ki so že shranjeni v terminalki opremi uporabnika spletnega mesta, z uporabo piškotkov dovoli z vnaprej označenim potrditvenim poljem, ki ga mora ta uporabnik, da svojo privolitev zavrne, odznačiti.

Podlaga za odločitev Evropskega sodišča je bila tožba, ki jo je Zvezno združenje (Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände) vložilo zoper družbo Planet49 GmbH, ki ponuja spletne igre in pri igranju spletnih iger za oglaševalne namene uporablja vnaprej označena potrditvena polja. Na podlagi teh vnaprej označenih polj uporabniki iger dajo soglasje za shranjevanje piškotkov, v kolikor oznake iz potrditvenega polja posebej ne odznačijo. Ti piškotki služijo oglaševalnim namenom za produkte partnerjev družbe Planet49 GmbH.

Evropsko sodišče je na podlagi zakonodaje na področju varstva osebnih podatkov (Direktive 95/46/ES, Direktive 2002/58/ES ter Uredbe 2016/679) odločilo, da mora biti uporabnik aktiven, ko da soglasje in da vnaprej označeno potrditveno polje ne zahteva take aktivnosti in zato ne more predstavljati veljavnega soglasja.

Prav tako iz sodbe Evropskega sodišča izhaja, da ni bistveno ali so podatki, ki so shranjeni ali dostopni na uporabnikovem spletnem mestu osebni podatki. Veljavna zakonodaja ščiti uporabnika pred vdorom v zasebnost in ta zaščita se razširi na vse informacije shranjene v terminalni opremi ne glede ali gre za osebne informacije in zajema še posebno »hidden identifiers« are podobne podatke, ki so na opremi uporabnika tudi brez njegovega vedenja. Obenem je sodišče tudi poudarilo, da mora ponudnik storitev uporabniku spletnega portala posredovati tudi podatke o življenjski dobi piškotkov in o tem, ali imajo tretje osebe dostop do piškotkov.

Povezava na objavo:

https://www.wettbewerbszentrale.de/de/home/_news/?id=3255

Povezava na sodbo:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218462&pageIndex=0&doclang=SL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1411507