Na Nizozemskem vzgojeni šampinjoni so lahko označeni z oznako »Poreklo: Nemčija«

Evropsko sodišče je v sporu, ki se je pričel na pobudo Zentrale za konkurenco (Wettbewerbzentrale; v nadaljevanju »Zentrala«) odločilo, da se lahko šampinjoni, ki so tik pred pobiranjem, pripeljani v Nemčijo, označijo kot nemški šampinjoni (sodba Evropskega sodišča z dne 4.9.2019, C-686/17).

Zentrala je leta 2013 označbo na šampinjonih, ki so se prodajali v supermarketih »Poreklo: Nemčija« označilo kot zavajajoče, saj vse bistvene faze proizvodnje in gojenja šampinjonov niso potekale v Nemčiji in so bili šampinjoni le 2 dni pred pobiranjem pripeljali v Nemčijo in tako povprečni potrošnik na podlagi oznake »Poreklo: Nemčija« sklepa, da je v Nemčiji potekal celotni proizvodnji postopek, in ne le pobiranje.

Zadeva je bila predložena v predhodno odločanje Evropskemu sodišču, kjer je generalni pravobranilec podal mnenje, da je država porekla proizvodov rastlinskega izvora država, kjer je bil pridelek pobran. Poleg tega po mnenju pravobranilca za povprečnega potrošnika informacija glede porekla ni bistvena in tako ne zavaja povprečnega potrošnika.

Sodišče EU je odločilo, da se za določitev države porekla uporabi carinski zakonik in v skladu s tem zakonom je država porekla tista država, kjer se pridelek rastlinskega izvora pobere, ne glede na dejstvo, da so bili v drugi državi članici opravljeni bistveni koraki proizvodnje. Številne prepovedi glede zavajanja potrošnika glede porekla, se zato tu ne uporabljajo.

Odločitev je dosegljiva preko povezave:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=A8185634B77B69B4A468018420337EE6?text=&docid=217463&pageIndex=0&doclang=SL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14736674

Prispevek Zentrale:

https://www.wettbewerbszentrale.de/de/home/_pressemitteilung/?id=354