Letalski prevozi in potniki: pristojnost po kraju izpolnitve

Potnik lahko od letalskega prevoznika zahteva odškodnino pri sodišču kraja prihoda ali odhoda letala. O tem je odločilo nemško zvezno sodišče z zamudno sodbo dne 12. maja 2020. Prav tako evropska uredba določa pristojnost po kraju izpolnitve.

Potovanje do Amerike in nazaj

Tožnik je rezerviral lete iz Frankfurta na Majni preko Londona do Bostona in od New Yorka preko Londona do Dunaja. Letalo iz Londona na Dunaj ni moglo vzleteti in je zato tožnik moral ponovno rezervirati let do Frankfurta. Potnik je najprej zaprosil okrajno sodišče v Frankfurtu na Majni za odškodnino na podlagi evropske uredbe, vendar je bil neuspešen, saj se je sodišče razglasilo za nepristojno.

Okrajno sodišče v Frankfurtu na Majni je sodišče po kraju izpolnitve

Sodišče prve stopnje je tožbo zavrglo kot nedopustno, saj ni bila podana sodna pristojnost v Frankfurtu glede na sedež podružnice letalske družbe skladno s členom 7, odstavkom 5, Uredbe (EU) št. 1215/2012. Tožnik pa je uspel s pritožbo na nemško zvezno sodišče, ki je odločilo, da je okrajno sodišče v Frankfurtu na Majni mednarodno pristojno, saj je sodna pristojnost podana po kraju izpolnitve glede na člen 7, točka 1 (b) Uredbe (EU) 1215/2012. V primeru pogodbe o letalskem prevozu se tako kraj odhoda, kot tudi kraj prihoda štejeta kot kraja izpolnitve. Letalski prevoznik se je zavezal za prevoze iz Frankfurta do Bostona ter tudi za polete iz New Yorka na Dunaj – in tako je Frankfurt po mnenju sodnikov eden od treh krajev izpolnitve, ki jih lahko potnik izbere za tožbo poleg New Yorka in Bostona.

Zvezno sodišče je zadevo vrnilo na sodišče prve stopnje, da odloči o vsebini spora glede na podano pristojnost.

Povezava:

https://rsw.beck.de/aktuell/daily/meldung/detail/bgh-fluggastrecht-gerichtsstand-auch-am-erfuellungsort