O društvu

Zakaj DVLK in ne Tržni inšpektorat?

Skladno s spremembami Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) se je ukinilo upravno in prekrškovno varstvo za dejanja nelojalne konkurence podjetja v razmerju do podjetij kar posledično pomeni, da Tržni inšpektorat na podlagi določb ZVPot varuje le interese potrošnikov pri poslovanju s podjetji in ne več interese podjetja nasproti drugemu podjetju. Glede na navedeno morajo podjetja spore zaradi dejanj nelojalne konkurence reševati v civilnem postopku pred sodišči.  V kolikor podjetje zazna škodljivo ravnanje (npr. zlorabo logotipa, blagovne znamke, škodljivo reklamo) mora vložiti tožbo na sodišče, da zavaruje svoje interese.

Kaj je prednost DVLK postopka?

Včasih se podjetje ne želi izpostaviti, obenem pa želi konkurenco prisiliti, da ravna skladno z zakonom in v takem primeru je DVLK optimalna rešitev, saj deluje nevtralno in podjetja navzven ne izpostavi, obenem pa opozori kršitelja na njegovo sporno ravnanje ter posledice ter interese podjetja zastopa tudi pred pristojnimi organi, v kolikor le-to potrebno. Na ta način vam je zagotovljena zaupnost in anonimnost, saj postopke v vašem imenu vodi DVLK.

Ali tovrstna društva obstajajo tudi v tujini?

Da, v Nemčiji obstaja organ po imenu “Wettbewerbszentrale”, ki uspešno deluje že od leta 1913 in združuje več kot 1200 gospodarskih družb ter 800 zbornic in gospodarskih združenj. Zentrala aktivno varuje interese podjetij in združenj ter aktivno razvija pravo na področju varstva lojalne konkurence

Prenesite si DVLK letak.

Statut DVLK je dosegljiv na tej povezavi.