Namen in naloge

Gre za neodvisno društvo, ki se zavzema za odgovornost podjetij družbi ter potrošnikom ter tako spodbuja zdravo in pošteno konkurenco na trgu. Društvo zastopa interese gospodarstva, obenem pa s svojim delovanjem zastopa tudi interese potrošnikov.

Namen:

  • vzpodbujanje poštenih poslovnih odnosov in konkurence in varstvo gospodarskih interesov
  • izmenjava dobrih praks ter prispevanje k zagotavljanju lojalne konkurence na trgu

Naloge:

  • svetovanje; izvensodno in sodno ukrepanje, v kolikor le-to zahtevajo interesi varstva lojalne konkurence – tudi na lastno pobudo
  • obveščanje, informiranje na področju varstva lojalne konkurence in pravno svetovanje
  • organiziranje in vodenje predavanj, tečajev, posvetovanj, razprav, seminarjev in konferenc
  • prispevki v strokovnih publikacijah, pravno svetovanje, izvedeniška mnenja ter posredovanje informacij na vprašanja lojalnega poslovanja
  • vodenje pravnih sporov, vlaganje zahtevkov in predlogov v imenu družb (opozorilnih dopisov, začasnih odredb, itd.), ki ga pooblastijo za zastopanje; itd.