Postopek

A. KORAKI

 1. Ste član DVLK.
 2. Zapazite nepravilnosti na trgu (npr. konkurenčno podjetje nima potrebnih dovoljenj za opravljanje dejavnosti; nelojalno oglaševanje).
 3. Obvestite DVLK o nepravilnostih ter priložite tudi dokaze (slike, besedilo, itd.).
 4. DVLK bo ocenil ali gre za kršitev lojalne konkurence in vas bo o tem obvestil. V kolikor gre za dejanja nelojalne konkurence vam bo DVLK v obvestilu poslal tudi predlog priporočenih nadaljnjih korakov.
 5. Na podlagi vaše odobritve DVLK kršitelju posreduje dopis, da s kršitvami nemudoma oziroma v določenem roku preneha, sicer se bodo zoper kršitelja pričeli postopki pred pristojnimi organi – dopis bo poslan v imenu DVLK in ime vašega podjetja na dopisu ne bo navedeno.
 6. V kolikor kršitelj v določenem roku oziroma nemudoma s ne preneha s spornim ravnanjem,  DVLK prične sodni postopek pred pristojnim sodiščem ter vloži prijave na pristojne organe, v kolikor to potrebno.

B.  SANKCIJE

Prizadeta družba (oziroma DVLK v njenem imenu) ima na voljo različne zahtevke in tako lahko v sodnem postopku zahteva naslednje:

 • odškodnino, če ji bila povzročena škoda
 • objavo sodbe v sredstvih javnega obveščanja (če bilo dejanje nelojalne konkurence storjeno s sredstvi javnega obveščanja ali je prizadelo veliko udeležencev)
 • prepoved nadaljnjih dejanj nelojalne konkurence
 • uničenje predmetov, s katerimi je bilo storjeno dejanje nelojalne konkurence
 • vzpostavitev prejšnjega stanja, če je to mogoče