Predstavitev

Društvo je organ, ki služi celotnemu gospodarstvu in deluje skladno z veljavnim pravnim redom, neodvisno ter nevtralno.

Društvo je združenje podjetij in organizacij, ki se zavzemajo za transparentno in lojalno delovanje na trgu.

Društvo varuje interese gospodarstva, obenem pa s svojim delovanjem zastopa tudi interese potrošnikov.

Delovanje neodvisnih društev je ustaljena praksa na tujem trgu že več kot sto let. Tovrstna društva prispevajo k zdravemu in stabilnemu gospodarstvu.

Preberi več