Consumer Law Ready

DVLK v Sloveniji kot vodilni trener izvaja projekt “Consumer Law Ready”, ki je posebej usmerjen k mikro, malim in srednjem podjetjem (MSP), ki sklepajo posle s potrošniki.

Projekt “ConsumerLaw Ready” je evropski projekt pod okriljem BEUC (Evropske potrošniške organizacije) v konzorciju z UEAPME (Glas MSP-jev v Evropi) in Eurochambres (Zveza evropskih gospodarskih in poslovnih zbornic). Financira ga Evropska Unija s podporo Evropskega parlamenta in Evropske komisije.

Cilj projekta je pomagati MSP-jem pri izpolnjevanju obveznosti, ki jih predpisuje evropsko potrošniško pravo.

Kaj je “Consumer Law Ready”?

“Consumer Law Ready” je poseben izobraževalni program, ki MSPjem pomaga razumeti in ravnati skladno z veljavnimi predpisi s področja potrošniškega prava.

Izobraževalni program pomaga MSPjem razumeti pomembne vidike potrošniškega prava, da se lahko izognejo morebitnim dragim sodnim postopkom ali pritožbam potrošnikov.

Sestavljen je iz posameznih sklopov, ki jih lokalni trenerji, lahko prilagodijo svojemu okolju. Vsak sklop je v nacionalnem jeziku in prilagojen posamezni državi, da lahko MSPji v celoti razumejo zakonodajo države, v kateri poslujejo.

Vsebina izobraževanja, ki so ga razvili strokovnjaki, pokriva vse vidike poslovanja, npr. predpogodbene informacije, pravico do odstopa, potrošnikove pravice in jamstva za izdelke z napako, nepoštene pogodbene prakse in izvensodno reševanje sporov.

Kako vam lahko “Consumer Law Ready” koristi?

Izobraževalni program je edinstven program, ki ga financira Evropska Komisija in ki ni na voljo nikjer drugje!

Z vsebino, ki so jo razvili strokovnjaki in ki je prilagojena vsaki EU državi, je program nekaj, kar lahko ponudite MSPjem, ki so vaši člani in drugim lokalnim MSPjem brezplačno ali za razumno plačilo, ki ne bo predstavljalo ovire za udeležbo.

Je vnaprej pripravljen izobraževalni paket, zato za pripravo ne potrebujete veliko časa. V okviru programa prejmete tudi številne promocijske in izobraževalne materiale, kar pomeni, da boste ustrezno opremljeni za izvedbo vašega dogodka.

Kako lahko postanete trener?

Da boste lahko izobraževali MSPje in postali potrjen “Consumer Law Ready” trener, se morate udeležiti enega izmed nacionalnih treningov pod vodstvom “Consumer Law Ready” strokovnjakov. Tako boste pripravljeni, da izvedete vaš lastni dogodek.

Kako se vključite:

Če ste predstavnik gospodarstva, gospodarske ali poslovne zbornice ali potrošniška organizacija v EU, lahko gostite “Consumer Law Ready” trening v vašem okolju.

Kaj še čakate?

Če želite gostiti “Consumer Law Ready” trening, pišite na info@consumerlawready.eu in info@lojalna-konkurenca.si

Več informacij o projektu vam je na voljo na spodnji povezavi, kjer lahko prosto dostopate do materialov za učenje v okviru ConsumerLaw Ready projekta. Spletna stran consumerlawready.eu vsebuje še druge pripomočke za učenje, npr. videoposnetke, kvize in spletni test, s katerim lahko pridobite certifikat. S strokovnjaki in drugimi MSP-ji se lahko povežete tudi preko foruma.

DVLK_CLR_leaflet