Neodvisno društvo, ki se zavzema za pošteno konkurenco na trgu

Plačujete več kot konkurenčno podjetje za opravljanje iste storitve?
Ste na trgu opazili zavajajoče oglaševanje?
Vam je posel prevzelo podjetje, ki nima vseh dovoljenj za opravljanje dejavnosti?
Želite biti seznanjeni z dobro prakso na slovenskem in evropskem trgu?
Imate težave z inšpektorji?

Več o društvu

Svetovanje

Obveščanje

Predavanja

Publikacije

Predstavitev

Društvo je organ, ki služi celotnemu gospodarstvu in deluje skladno z veljavnim pravnim redom, neodvisno ter nevtralno.

Društvo je združenje podjetij in organizacij, ki se zavzemajo za transparentno in lojalno delovanje na trgu.

Društvo varuje interese gospodarstva, obenem pa s svojim delovanjem zastopa tudi interese potrošnikov.

Delovanje neodvisnih društev je ustaljena praksa na tujem trgu že več kot sto let. Tovrstna društva prispevajo k zdravemu in stabilnemu gospodarstvu.

Preberi več

Zadnji primer

17. Jul, 2023

Ni potrdila o nezmožnosti za cepljenje brez stika z zdravnikom

Višje deželno sodišče v Cellu potrjuje mnenje Osrednjega urada za konkurenco Višje deželno sodišče v Cellu je zavrnilo pritožbo podjetja zoper sodbo Okrožnega sodišča Stade v postopku Osrednjega urada za…

Vsi primeri...

Članstvo v društvu

Varovanje pred dejanji nelojalne konkurence, individualno svetovanje izkušenih pravnikov na področju varstva lojalne konkurence, sodelovanje pri upravljanju in usmerjanju DVLK ter s tem prispevanje k zdravemu gospodarstvu in še veliko več.

Postani član Več o društvu